Skapa studerandekonto

Hjälp

Har du redan ett studerandekonto?

Då behöver du inte skapa ett nytt. Gå till startsidan för att logga in eller för att begära ett nytt lösenord.

OBS Du kan redan ha ett studerandekonto om du tidigare sökt Vuxenutbildning eller Yrkeshögskola med samma system i aktuell kommun/utbildningsanordnare eller hos någon annan kommun/utbildningsanordnare som använder samma system. Du har då samma lösenord.

Personuppgifter
Kontaktsätt (obligatoriskt)
Här kan du välja vilket eller vilka sätt du i första hand vill bli kontaktad av skolan på. Detta används t.ex. för påminnelser eller kort information.
Adressuppgifter
Eftersändning av post
Adressen gäller
Lösenord
Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav, en siffra.

Information om behandling av personuppgifter

Campus Nyköping/Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra uppgift av allmänt intresse och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Campus Nyköping hämtar din adress från folkbokföringsregistret. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på (om en sådan placering sker). Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Campus Nyköping kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt 
intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan blir offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Campus Nyköping. 

Dina personuppgifter sparas av Campus Nyköping så länge de behövs för ändamålet – till exempel tills du har avslutat din utbildning. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Campus Nyköping behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du själv lämnat personuppgifter till oss så har du i vissa fall (behandling som grundar sig på samtycke eller avtal) möjlighet att få ut personuppgifterna och använda dessa på annat håll. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden. 

Utbildningsnämnden 
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
regutbarbint@nykoping.se

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.

Dataskyddsombudet 
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
dataskyddsombud@nykoping.se

Läs mer om behandling av personuppgifter samt dina rättigheter på:
https://nykoping.se/personuppgifter
https://nykoping.se/Barn--Utbildning/Personuppgifter-och-GDPR/

Mer information gällande Dataskyddsförordningen
 
Jag intygar (obligatoriskt)

Hjälp

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din ansökan här utan kontakta en studie- och yrkesvägledare .

Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer om GDPR.

Mobiltelefon

Om du anger ett nummer till en mobiltelefon har du möjlighet att kontaktas via SMS. Därför är det viktigt att du skriver numret i ett korrekt format, ex: 0701234567 (utan landskod, bindestreck eller mellanslag).

Behörighet

Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning, från och med juli månad det år du fyller 20 år. Är du under 20 år och har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasieskolan är du också behörig.

Alvis logo Alvis från Gotit